Wie is Simon Vestdijk?

Simon Vestdijk is een bekende Nederlandse schrijver en dichter die in 1898 in Harlingen werd geboren. Vestdijk studeerde medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam en leerde daar de dichter en scheepsarts Slauerhoff kennen.

Na korte tijd als arts gewerkt te hebben richtte hij zich geheel op het schrijven. Simon Vestdijk schreef meer dan tweehonderd boeken en vele gedichten. In 1971 overleed hij in Utrecht.

Bibliografie:

1932 – Verzen
1933 – Berijmd palet
1934 – Vrouwendienst
1936 – Kind van stad en land
1938 – Fabels met kleurkrijt
1940 – Klimmende legenden
1940 – Water in zicht
1941 – De vliegende Hollander
1941 – Simplicia
1942 – Het geroofde lam
1942 – Ascensus ad inferos
1943 – De terugkomst
1944 – De houtdiefstal
1944 – De doode zwanen
1944 – Allegretto innocente
1944 – De uiterste seconde
1946 – Mnemosyne in de bergen
1948 – Thanatos aan banden
1949 – Gestelsche liederen
1950 – Swordplay – wordplay
1955 – Een op de zeven
1956 – Rembrandt en de engelen
1957 – Merlijn
1971 – Verzamelde gedichten
1986 – Nagelaten gedichten
1997 – Rondgang door het jaar
1999 – Didactische kwatrijnen

Prijzen:

1938 – C.W. van der Hoogtprijs
1941 – Dr. Wijnaendts Francken-prijs
1946 – Prozaprijs van de gemeente Amsterdam
1950 – P.C. Hooft-prijs
1953 – Bijzondere prijs van de Jan Campert-stichting
1954 – Essayprijs van de gemeente Amsterdam
1955 – Constantijn Huygensprijs
1960 – Prozaprijs van de gemeente Amsterdam
1964 – Prijs voor Meesterschap
1971 – Prijs der Nederlandse Letteren

Plaats een reactie