Alles over Gedichten.nl

Welkom bij Alles over Gedichten


Het schrijven van gedichten is een bezigheid die door kinderen, volwassen en bejaarden ooit wel eens gedaan is. Op school maken de meeste mensen kennis met poŽzie. Ze lezen gedichten van bekende dichters of schrijven zelf een gedicht. In de pubertijd schrijven vele jongeren gedichten om zo uiting te geven aan hun gevoelens. Natuurlijk wordt met sinterklaas ook menig gedicht geschreven of zijn we creatief met valentijn om onze liefde te uiten. Zo zijn er verschillende manier om met poŽzie bezig te zijn.

Op Alles over Gedichten kun je alles vinden wat te maken heeft met het schrijven van gedichten. Je kunt hier informatie vinden over verschillende dichtvormen om zo nieuwe ideeŽn te krijgen voor nieuwe gedichten. Ook is er informatie te vinden over verschillende bekende Nederlandse dichters.
Daarnaast zijn er verschillende schrijfoefeningen te vinden op de website. Schrijfoefeningen voor mensen die willen beginnen met het schrijven van gedichten maar niet weten hoe. Maar ook voor mensen die al langer schrijven maar vastgelopen zijn of eens een andere insteek willen hebben kunnen deze oefeningen helpend zijn.

Zoals u ziet zijn er verschillende onderwerpen op Alles over Gedichten te vinden. We hopen dat deze website u kan helpen bij het schrijven van gedichten.

Copyright Rinada Entertainment 2008   |   Alle rechten voorbehouden